CONTACT US

카리 신세계백화점 강남점(파미에스테이션)

  • 서울 서초구 사평대로 205, 파미에스테이션 1층 FP 122호 (반포동) 카리
  • 02-533-3386


Kari Shinsegae Department Store Gangnam Branch (Pamiestation)

  • 205 Sapyeong-daero, Banpo-dong, Seocho-gu, Seoul
  • 02-533-3386